67
Views

Bài viết này Riba sẽ chia sẻ với các bạn danh sách các trường tại An Huy, giúp các bạn có một nền móng thông tin vững chắc trước khi bước chân vào hành trình chinh phục ước mơ Du học Trung Quốc của chính mình vào mùa học bổng tới.

Danh sách các trường tại An Huy


danh sach cac truong tai an huy
Đại học An Huy

 

STT Logo Trường Rank Tỉnh Thành phố Mã Trường Chi tiết
1 Đại Học Khoa học Kỹ Thuật Trung Quốc
Trường Kỹ thuật
一流大学A类/211/985
7 An Huy Hợp Phì 10358
2 Đại học Công nghiệp Hợp Phì
Trường Kỹ thuật
一流学科/211
82 An Huy Hợp Phì 10359
3 Đại học An Huy 90 An Huy Hợp Phì 10357
4 Đại học Sư phạm An Huy
Trường Sư phạm
N/A
126 An Huy Vu Hồ 10370
5 Đại học Nông nghiệp An Huy
Trường Nông nghiệp
N/A
155 An Huy Hợp Phì 10364
6 Đại học Công nghiệp An Huy 168 An Huy Hợp Phì 10360
7 Đại học Bách khoa An Huy
Trường Kỹ thuật
N/A
193 An Huy Hoài Nam 10361
8 Đại học Y An Huy
Trường Y dược
N/A
229 An Huy Hợp Phì 10366
9 Đại học Tài chính Kinh tế An Huy
Trường Tài chính
N/A
231 An Huy Bạng Phụ 10378
10 Đại học Kiến trúc An Huy
Trường Kỹ thuật
240 An Huy Hợp Phì 10878
11 Đại học Trung Y Dược An Huy
Trường Y dược
N/A
259 An Huy Hợp Phì 10369
12 Đại học Công trình An Huy
Trường Kỹ thuật
N/A
278 An Huy Vu Hồ 10363
13 Đại học Sư phạm An Khánh
Trường Sư phạm
N/A
288 An Huy An Khánh 10372
14 Đại học Hợp Phì
Trường Kỹ thuật
N/A
289 An Huy Hợp Phì 11059
15 Đại học Sư phạm Hoài Bắc
Trường Sư phạm
N/A< /td>

307 An Huy Hoài Bắc 10373
16 Đại học Sư phạm Phụ Dương
Trường Sư phạm
N/A
350 An Huy Vu Hồ 10371
17 Đại học Khoa học Kỹ thuật An Huy
Trường Sư phạm
N/A
359 An Huy Hợp Phì 10879
18 Đại học Hoàng Sơn
Trường Sư phạm
N/A
438 An Huy Hoài Bắc 10375
19 Đại học Liên hợp Hoài Nam 524 An Huy Hoài Nam 11308
20 Cao đẳng Bạng Phụ 800 An Huy Bạng Phụ 11305
Article Tags:
Article Categories:
Danh sách · Khám phá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *