danh-sach-cac-truong-tai-ha-nam
78
Views

Bài viết này Riba sẽ chia sẻ với các bạn danh sách các trường tại Hà Nam, giúp các bạn có một nền móng thông tin vững chắc trước khi bước chân vào hành trình chinh phục ước mơ Du học Trung Quốc của chính mình vào mùa học bổng tới.

Danh sách các trường tại Hà Nam


danh-sach-cac-truong-tai-ha-nam
Đại học Trịnh Châu

 

STT Logo Trường Rank Tỉnh Thành phố Mã Trường Chi tiết
1 Đại học Trịnh Châu 53 Hà Nam Trịnh Châu 10459
2 Đại học Kĩ thuật Ứng dụng Công nghiệp Trịnh Châu
Trường Kỹ thuật
N/A
65 Hà Nam Trịnh Châu 12747
3 Học viện Khoa học Kĩ thuật Trịnh Châu
Trường Kỹ thuật
N/A
70 Hà Nam Trịnh Châu 12746
4 Đại học Tài chính Kinh tế Thành công Trịnh Châu 86 Hà Nam Trịnh Châu 14040
5 Đại học Hà Nam
Trường Tổng hợp
一流学科
97 Hà Nam Khai Phong 10475
6 Học viện Công nghệ Thương Khâu
Trường Kỹ thuật
N/A
102 Hà Nam Thương Khâu 13500
7 Đại học Sư phạm Hà Nam
Trường Sư phạm
N/A
127 Hà Nam Tân Hương 10476
8 Đại học Nông nghiệp Hà nam 134 Hà Nam Trịnh Châu 10466
9 Đại học Giao Thông Hoàng Hà
Trường Kỹ thuật
N/A
145 Hà Nam Tiêu Tác 13498
10 Đại học Bách khoa Hà Nam 169 Hà Nam Tiêu Tác 10460
11 Đại học Khoa học Kĩ thuật Hà Nam 200 Hà Nam Lạc Dương 10464
12 Đại học Công nghiệp Hà Nam 208 Hà Nam Trịnh Châu 10463
13 Đại học Thủy lợi Thủy điện Hoa Bắc 255 Hà Nam Trịnh Châu 10078
14 Đại học Công nghiệp nhẹ Trịnh Châu 259 Hà Nam Trịnh Châu 10462
15 Đại học Y khoa Tân Hương
Trường Y dược
N/A
276 Hà Nam Tân Hương 10472
16 Đại học Trung y dược Hà Nam 282 Hà Nam Trịnh Châu 10471
17 Đại học Sư phạm Tín Dương
Trường Sư phạm
N/A
287 Hà Nam Tín Dương 10477
18 Đại học Công nghệ Trung Nguyên 300 Hà Nam Trịnh Châu 10465
19 Đại học Sư phạm An Dương
Trường Sư phạm
N/A
314 Hà Nam An Dương 10479
20 Đại học Luật và Kinh tế Hà Nam
Trường Tài chính
N/A
325 Hà Nam Trịnh Châu 10484
21 Đại học Sư phạm Nam Dương
Trường Sư phạm
N/A
351 Hà Nam Nam Dương 10481
22 Đại học Sư phạm Lạc Dương
Trường Sư phạm
N/A
354 Hà Nam Lạc Dương 10482
23 Đại học Hoàng Hoài
Trường Sư phạm
N/A
390 Hà Nam Trú Mã Điếm 10918
24 Đại học Hứa Xương
Trường Kỹ thuật
N/A
391 Hà Nam Hứa Xương 10480
25 Đại học Sư phạm Chu Khẩu
Trường Sư phạm
N/A
396 Hà Nam Chu Khẩu 10478
26 Đại học Sư phạm Thương Khâu
Trường Sư phạm
N/A
402 Hà Nam Trịnh Châu 10483
27 Học viện Bách khoa Lạc Dương
Trường Tổng hợp
N/A
414 Hà Nam Lạc Dương 11070
28 Đại học Quản lý Hàng không Trịnh Châu
Trường Tài chính
N/A
424 Hà Nam Trịnh Châu 10485
29 Học viện Khoa học Kĩ thuật Hà Nam 429 Hà Nam Tân Hương 10467
30 Đại học Xây dựng Hà Nam
Trường Kỹ thuật
N/A
454 Hà Nam Bình Đỉnh Sơn 11765
31 Đại học Sư phạm Trịnh Châu
Trường Sư phạm
N/A
460 Hà Nam Trịnh Châu 12949
32 Học viện Công nghệ Nam Dương
Trường Kỹ thuật
N/A
467 Hà Nam Nam Dương 11635
33 Đại học Chăn nuôi và Kinh tế Hà Nam
Trường Nông nghiệp
N/A
485 Hà Nam Trịnh Châu 10469
34 Đại học Bình Đỉnh Sơn
Trường Sư phạm
N/A
485 Hà Nam Bình Đỉnh Sơn 10919
35 Học viện Kĩ thuật Hà Nam
Trường Kỹ thuật
N/A
508 Hà Nam Trịnh Châu 11517
36 Đại học Tân Hương
Trường Kỹ thuật
N/A
528 Hà Nam Tân Hương 10472
37 Cao đẳng Cảnh sát Hà Nam
Trường Chính pháp
N/A
535 Hà Nam Trịnh Châu 11788
38 Học viện Công nghệ An Dương
Trường Kỹ thuật
N/A
537 Hà Nam An Dương 11330
39 Cao đẳng Nông lâm Tín Dương
Trường Nông nghiệp
N/A
538 Hà Nam Tín Dương 11326
40 Học viện Công nghệ Hà Nam
Trường Kỹ thuật
N/A
548 Hà Nam Tân Hương 11329
STT Logo Trường Rank Tỉnh Thành phố Mã Trường Chi tiết
41 Đại học Công nghệ Trịnh Châu
Trường Kỹ thuật
N/A
555 Hà Nam Trịnh Châu 11068
42 Đại học Tài chính Kinh tế Hà Nam
Trường Tài chính
N/A
600 Hà Nam Trịnh Châu 11625
43 Cao đẳng Cảnh sát đường sắt
Trường Chính pháp
N/A
600 Hà Nam Trịnh Châu 12735
44 Cao đẳng Thương Khâu
Trường Tổng hợp
N/A
768 Hà Nam Thương Châu 14003
45 Đại học Công nghệ và Kinh doanh Trịnh Châu 783 Hà Nam Trịnh Châu 13507
46 Đại học Khoa học Kĩ thuật Hoàng Hà
Trường Kỹ thuật
N/A
800 Hà Nam Trịnh Châu 11834
47 Học viện Tài chính Kinh tế Trịnh Châu
Trường Tài chính
N/A
800 Hà Nam Trịnh Châu 13497
48 Đại học Tín Dương
Trường Sư phạm
N/A
800 Hà Nam Tín Dương 13503
49 Đại học An Dương
Trường Sư phạm
N/A
800 Hà Nam An Dương 13504
Article Categories:
Danh sách · Khám phá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *