danh-sach-cac-truong-tai-quang-tay
98
Views

Bài viết này Riba sẽ chia sẻ với các bạn danh sách các trường tại Quảng Tây, giúp các bạn có một nền móng thông tin vững chắc trước khi bước chân vào hành trình chinh phục ước mơ Du học Trung Quốc của chính mình vào mùa học bổng tới.

Danh sách các trường tại Quảng Tây


danh-sach-cac-truong-tai-quang-tay
Đại học Sư phạm Nam Ninh
STT Logo Trường Rank Tỉnh Thành phố Mã Trường Chi tiết
1 Đại học Nam Ninh
Trường Kỹ thuật
N/A
70 Quảng Tây Nam Ninh 11549
2 Đại học Quảng Tây
Trường Tổng hợp
一流学科/211
94 Quảng Tây Nam Ninh 10593
3 Đại học Ngoại ngữ Quảng Tây
Trường Tổng hợp
N/A
112 Quảng Tây Nam Ninh 13830
4 Đại học Y Quảng Tây
Trường Y dược
N/A
151 Quảng Tây Nam Ninh 10598
5 Đại học Sư phạm Quảng Tây
Trường Sư phạm
N/A
159 Quảng Tây Quế Lâm 10602
6 Đại học Khoa học Kỹ thuật Điện tử Quế lâm
Trường Kỹ thuật
N/A
236 Quảng Tây Quế Lâm 10595
7 Đại học Sư phạm Nam Ninh
Trường Tổng hợp
N/A
248 Quảng Tây Nam Ninh 10603
8 Đại học Bách khoa Quế Lâm
Trường Kỹ thuật
N/A
274 Quảng Tây Quế Lâm 10596
9 Đại học Dân tộc Quảng Tây
Trường Dân tộc
N/A
334 Quảng Tây Nam Ninh 10608
10 Đại học khoa học và kỹ thuật Quảng Tây
Trường Kỹ thuật
N/A
368 Quảng Tây Liễu Châu 10594
11 Đại học Y Quế Lâm
Trường Y dược
N/A
376 Quảng Tây Quế Lâm 10601
12 Đại học Trung y dược Quảng Tây
Trường Y dược
N/A
395 Quảng Tây Nam Ninh 10600
13 Học viện Nghệ thuật Quảng Tây
Trường Nghệ thuật
N/A
409 Quảng Tây Nam Ninh 10607
14 Đại học Sư phạm Ngọc Lâm
Trường Sư phạm
N/A
433 Quảng Tây Ngọc Lâm 10606
15 Đại học Hà Châu
Trường Tổng hợp
N/A
487 Quảng Tây Hạ Châu 11838
16 Đại học Ngô Châu
Trường Tổng hợp
N/A
521 Quảng Tây Ngô Châu 11354
17 Đại học Bách Sắc
Trường Tổng hợp
N/A
530 Quảng Tây Bách Sắc 10609
18 Đại học Sư phạm Dân tộc Quảng Tây
Trường Sư phạm
N/A
533 Quảng Tây Sùng Tả 10604
19 Đại học Công nghiệp Hàng không Quế Lâm
Trường Kỹ thuật
N/A
542 Quảng Tây Quế Lâm 11852
20 Đại học Hạ Trì
Trường Tổng hợp
N/A
544 Quảng Tây Hà Trì 10605
21 Đại học Tài chính Kinh tế Quảng Tây
Trường Tài chính
N/A
552 Quảng Tây Nam Ninh 11548
22 Đại học Y dân tộc Hữu giang
Trường Y dược
N/A
564 Quảng Tây Bách Sắc 10599
23 Đại học Sư phạm Khoa học Kỹ thuật Quảng Tây 567 Quảng Tây Lai Tân  
24 Đại học Du lịch Quế Lâm
Trường Tài chính
N/A
600 Quảng Tây Quế Lâm 11837
25 Cao đẳng Cảnh sát Quảng Tây
Trường Chính pháp
N/A
600 Quảng Tây Nam Ninh 11547
26 Cao đẳng Thiết kế Nghệ thuật Bắc Hải
Trường Nghệ thuật
N/A
800 Quảng Tây Bắc Hải 13524
Article Tags:
Article Categories:
Danh sách · Khám phá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *