danh-sach-cac-truong-tai-son-tay
15
Views

Bài viết này Riba sẽ chia sẻ với các bạn danh sách các trường tại Sơn Tây, giúp các bạn có một nền móng thông tin vững chắc trước khi bước chân vào hành trình chinh phục ước mơ Du học Trung Quốc của chính mình vào mùa học bổng tới.

Danh sách các trường tại Sơn Tây


danh-sach-cac-truong-tai-son-tay
Đại học Sơn Tây
STT Logo Trường Rank Tỉnh Thành phố Mã Trường Chi tiết
1 Đại học Sơn Tây
Trường Tổng hợp
N/A
112 Sơn Tây Thái Nguyên 10108
2 Đại học Bách khoa Thái Nguyên
Trường Kỹ thuật
一流学科/211
113 Sơn Tây Thái Nguyên 10112
3 Đại học Trung Bắc
Trường Kỹ thuật
N/A
179 Sơn Tây Thái Nguyên 10110
4 Đại học Y Sơn Tây
Trường Y dược
N/A
219 Sơn Tây Thái Nguyên 10114
5 Đại học Nông nghiệp Sơn Tây
Trường Nông nghiệp
N/A
253 Sơn Tây Tấn Trung 10113
6 Đại học Sư phạm Sơn Tây
Trường Sư phạm
N/A
282 Sơn Tây Lâm Phần 10118
7 Đại học Tài chính Kinh tế Sơn Tây
Trường Tài chính
N/A
288 Sơn Tây Thái Nguyên 10125
8 Đại học Khoa học Kỹ thuật Thái Nguyên
Trường Kỹ thuật
N/A
327 Sơn Tây Thái Nguyên 10109
9 Đại học Sư phạm Thái Nguyên
Trường Sư phạm
N/A
491 Sơn Tây Thái Nguyên 10119
10 Đại học Đại Đồng Sơn Tây
Trường Tổng hợp
N/A
496 Sơn Tây Đại Đồng 10120
11 Đại học Trung y dược Sơn Tây
Trường Y dược
N/A
517 Sơn Tây Thái Nguyên 10809
12 Đại học Tấn Trung 520 Sơn Tây Tấn Trung 10121
13 Đại học Trường Trị
Trường Sư phạm
N/A
543 Sơn Tây Trường Trị 10122
14 Đại học Vận Thành 557 Sơn Tây Vận Thành 10123
15 Đại
học Lã Lương

Trường Sư phạm
N/A
559 Sơn Tây Lã Lương 10812
16 Học viện Công nghiệp Thái Nguyên
Trường Kỹ thuật
N/A
565 Sơn Tây Thái Nguyên 14101
17 Cao đẳng Sư phạm Hân Châu
Trường Sư phạm
N/A
569 Sơn Tây Hân Châu 10124
18 Học viện Năng lượng Sơn Tây
Trường Tổng hợp
N/A
576 Sơn Tây Tấn Trung 51189
19 Học viện Kỹ thuật Công nghệ Sơn Tây
Trường Kỹ thuật
N/A
581 Sơn Tây Dương Tuyền 14527
20 Đại học Thái Nguyên
Trường Kỹ thuật
N/A
582 Sơn Tây Thái Nguyên 11242
21 Cao đẳng Y Trường Trị
Trường Y dược
N/A
600 Sơn Tây Trường Trị 10117
22 Cao đẳng Cảnh sát Sơn Tây
Trường Chính pháp
N/A
600 Sơn Tây Thái Nguyên 13693
23 Đại học Truyền thông Sơn Tây
Trường Nghệ thuật
N/A
600 Sơn Tây Thái Nguyên 14434
24 Cao đẳng Khoa học Kỹ thuật Ứng dụng Sơn Tây
Trường Tổng hợp
N/A
800 Sơn Tây Thái Nguyên 12779
25 Đại học Công thương Sơn Tây 800 Sơn Tây Thái Nguyên 13691
Article Tags:
Article Categories:
Danh sách · Khám phá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *