tan cuong
16
Views

Bài viết này Riba sẽ chia sẻ với các bạn danh sách các trường tại Tân Cương, giúp các bạn có một nền móng thông tin vững chắc trước khi bước chân vào hành trình chinh phục ước mơ Du học Trung Quốc của chính mình vào mùa học bổng tới. 

Danh sách các trường tại Tân Cương


danh sach cac truong tai tan cuong
Học viện Khoa học và Kỹ thuật Đại học Tân Cương
STT Logo Trường Rank Tỉnh Thành phố Mã Trường Chi tiết
1 Đại học Tân Cương
Trường Tổng hợp
一流大学B类/211
129 Tân Cương Ô Lỗ Mộc Tề 10755
2 Đại học Thạch Hà Tử
Trường Tổng hợp
一流学科/211
165 Tân Cương Hợp Phì  
3 Đại học Y khoa Tân Cương
Trường Y dược
N/A
226 Tân Cương Ô Lỗ Mộc Tề 10760
4 Đại học Sư phạm Tân Cương
Trường Sư phạm
N/A
295 Tân Cương Ô Lỗ Mộc Tề 10762
5 Đại học Nông nghiệp Tân Cương
Trường Nông nghiệp
N/A
316 Tân Cương Thạch Hà Tử 10758
6 Đại học Tarim
Trường Tổng hợp
N/A
330 Tân Cương A Lạp Nhĩ 10757
7 Đại học Sư phạm Ili
Trường Sư phạm
N/A
400 Tân Cương Y Lê 10764
8 Đại học Tài chính Kinh tế Tân Cương
Trường Tài chính
N/A
445 Tân Cương Ô Lỗ Mộc Tề 10766
9 Cao đẳng Cảnh sát Tân Cương
Trường Chính pháp
N/A
504 Tân Cương Ô Lỗ Mộc Tề 12734
10 Đại học Kashgar
Trường Sư phạm
N/A
511 Tân Cương Khách Thập 10763
11 Học viện Công trình Tân cương
Trường Kỹ thuật
N/A
560 Tân Cương Ô Lỗ Mộc Tề 10994
12 Đại học Xương Cát
Trường Sư phạm
N/A
571 Tân Cương Xương Cát 10997
13 Học viện Mỹ thuật Tân Cương
Trường Nghệ thuật
N/A
600 Tân Cương Ô Lỗ Mộc Tề 10768
Article Tags:
Article Categories:
Danh sách · Khám phá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *