danh sach cac truong tai thiem tay
68
Views

Bài viết này Riba sẽ chia sẻ với các bạn danh sách các trường tại Thiểm Tây, giúp các bạn có một nền móng thông tin vững chắc trước khi bước chân vào hành trình chinh phục ước mơ Du học Trung Quốc của chính mình vào mùa học bổng tới.

Danh sách các trường tại Thiểm Tây


thiem tay
Đại học Giao thông Tây An

STT Logo Trường Rank Tỉnh Thành phố Mã Trường Chi tiết
1 Đại học Giao thông Tây An
Trường Tổng hợp
一流大学A类/211/985
10 Thiểm Tây Tây An 10698
2 Đại học Công nghiệp Tây Bắc
Trường Kỹ thuật
一流大学A类/211/985
25 Thiểm Tây Tây An 10699
3 Đại học khoa học Kỹ thuật Điện tử Tây An
Trường Kỹ thuật
一流学科/211
38 Thiểm Tây Tây An 10701
4 Đại học Tây Bắc
Trường Tổng hợp
一流学科/211/985
64 Thiểm Tây Tây An 10697
5 Đại học Sư phạm Thiểm Tây
Trường Sư phạm
一流学科/211
71 Thiểm Tây Tây An 10718
6 Đại học Khoa học Kỹ thuật Nông lâm Tây Bắc
Trường Nông nghiệp
一流学科/211/985
76 Thiểm Tây Hàm Dương 10712
7 Đại học Thiết kế Thời trang Thiểm Tây
Trường Kỹ thuật
N/A
87 Thiểm Tây Hàm Dương 13125
8 Đại học Trường An
Trường Kỹ thuật
一流大学B类/211
88 Thiểm Tây Tây An 10710
9 Học viện Công trình Giao thông Tây An
Trường Kỹ thuật
N/A
113 Thiểm Tây Tây An 13569
10 Đại học Khoa học Kỹ thuật Kiến trúc Tây An
Trường Kỹ thuật
N/A
117 Thiểm Tây Tây An 10703
11 Đại học Công nghệ Tây An
Trường Kỹ thuật
N/A
123 Thiểm Tây Tây An 10700
12 Đại học Khoa học Kỹ thuật Thiểm Tây
Trường Kỹ thuật
N/A
140 Thiểm Tây Tây An 10708
13 Đại học Khoa học Kỹ thuật Tây An
Trường Kỹ thuật
N/A
171 Thiểm Tây Tây An 10704
14 Đại học Bưu điện Tây An
Trường Kỹ thuật
N/A
219 Thiểm Tây Tây An 11664
15 Đại học Dầu khí Tây An
Trường Kỹ thuật
N/A
232 Thiểm Tây Tây An 10705
16 Đại học Chính pháp Tây Bắc
Trường Chính pháp
N/A
244 Thiểm Tây Tây An 10726
17 Đại học Công trình Tây An
Trường Kỹ thuật
N/A
247 Thiểm Tây Tây An 10709
18 Đại học Công nghiệp Tây An
Trường Kỹ thuật
N/A
250 Thiểm Tây Tây An 10702
19 Đại học Diên An
Trường Tổng hợp
N/A
272 Thiểm Tây Diên An 10719
20 Đại học Ngoại ngữ Tây An
Trường Ngôn ngữ
N/A
285 Thiểm Tây Tây An 10724
21 Học viện Mỹ thuật Tây An
Trường Nghệ thuật
N/A
299 Thiểm Tây Tây An 10729
22 Đại học Tài chính Kinh tế Tây An
Trường Tài chính
N/A
332 Thiểm Tây Tây An 11560
23 Đại học Công nghệ Thiểm Tây 343 Thiểm Tây Hán Trung 10720
24 Đại học Trung y dược Thiểm Tây
Trường Y dược
N/A
347 Thiểm Tây Hàm Dương 10716
25 Đại học Khoa học và Nghệ thuật Bảo Kê
Trường Sư phạm
N/A
358 Thiểm Tây Bảo Kê 10721
26 Học viện Âm nhạc Tây An
Trường Nghệ thuật
N/A
362 Thiểm Tây Tây An 10728
27 Đại học Sư phạm Hàm Dương
Trường Sư phạm
N/A
371 Thiểm Tây Hàm Dương 10722
28 Đại học Khoa học và Nghệ thuật Tây An
Trường Sư phạm
N/A
418 Thiểm Tây Tây An 11080
29 Đại học Du Lâm
Trường Sư phạm
N/A
421 Thiểm Tây Du Lâm 11395
30 Đại học Sư phạm Vị Nam
Trường Sư phạm
N/A
432 Thiểm Tây Vị Nam 10723
31 Đại học Y Tây An
Trường Y dược
N/A
436 Thiểm Tây Tây An 11840
32 Đại học Thương Lạc
Trường Tổng hợp
N/A
472 Thiểm Tây Thương Lạc 11396
33 Đại học An Khang
Trường Tổng hợp
N/A
476 Thiểm Tây An Khang 11397
34 Đại học Hàng không Tây An
Trường Kỹ thuật
N/A
496 Thiểm Tây Tây An 10699
35 Đại học Sư phạm Mầm non Thiểm Tây
Trường Sư phạm
N/A
501 Thiểm Tây Tây An 14390
36 Đại học Giáo dục Thể chất Tây An 538 Thiểm Tây Tây An 10727
37 Đại học Tây Kinh
Trường Kỹ thuật
N/A
560 Thiểm Tây Tây An 12715
38 Đại học Tư Nguyên Tây An
Trường Kỹ thuật
N/A
600 Thiểm Tây Tây An 13121
39 Học viện Thương mại Quốc tế Thiểm Tây
Trường Tài chính
N/A
600 Thiểm Tây Hàm Dương 13123
40 Đại học Bồi Hoa Tây An
Trường Tổng hợp
N/A
800 Thiểm Tây Tây An 11400
STT Logo Trường Rank Tỉnh Thành phố Mã Trường Chi tiết
41 Đại học Âu Á Tây An
Trường Tài chính
N/A
800 Thiểm Tây Tây An 12712
42 Đại học Đối ngoại Tây An
Trường Tổng hợp
N/A
800 Thiểm Tây Tây An 12713
43 Đại học Phiên dịch Tây An 800 Thiểm Tây Tây An 12714
Article Categories:
Danh sách · Khám phá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *