danh sach cac truong tai thien tan
25
Views

Bài viết này Riba sẽ chia sẻ với các bạn danh sách các trường tại Thiên Tân, giúp các bạn có một nền móng thông tin vững chắc trước khi bước chân vào hành trình chinh phục ước mơ Du học Trung Quốc của chính mình vào mùa học bổng tới.

Danh sách các trường tại Thiên Tân


danh sach cac truong tai thien tan
Thiên Tân
STT Logo Trường Rank Tỉnh Thành phố Mã Trường Chi tiết
1 Đại học Nam Khai
Trường Tổng hợp
一流大学A类/211/985
20 Thiên Tân Thiên Tân 10055
2 Đại học Thiên Tân
Trường Kỹ thuật
一流大学A类/211/985
22 Thiên Tân Thiên Tân 10056
3 Đại học Y khoa Thiên Tân
Trường Y dược
一流学科/211
61 Thiên Tân Thiên Tân 10062
4 Cao đẳng Thiên Sư Thiên Tân
Trường Tổng hợp
N/A
81 Thiên Tân Thiên Tân 10859
5 Đại học Sư phạm Thiên Tân
Trường Sư phạm
N/A
142 Thiên Tân Thiên Tân 10065
6 Đại học Công nghiệp Thiên Tân
Trường Kỹ thuật
一流学科
154 Thiên Tân Thiên Tân 10058
7 Đại học Trung y dược Thiên Tân
Trường Y dược
一流学科
177 Thiên Tân Thiên Tân 10063
8 Đại học Bách khoa Thiên Tân
Trường Kỹ thuật
N/A
183 Thiên Tân Thiên Tân 10060
9 Đại học Khoa học kỹ thuật Thiên Tân
Trường Kỹ thuật
N/A
187 Thiên Tân Thiên Tân 10057
10 Đại học Tài chính Kinh tế Thiên Tân
Trường Tài chính
N/A
189 Thiên Tân Thiên Tân 10070
11 Đại học Hàng không Dân dụng Trung Quốc ( Thiên Tân )
Trường Kỹ thuật
N/A
269 Thiên Tân Thiên Tân 10059
12 Đại học Ngoại ngữ Thiên Tân
Trường Ngôn ngữ
N/A
285 Thiên Tân Thiên Tân 10068
13 Đại học Xây dựng Thành phố Thiên Tân
Trường Kỹ thuật
N/A
318 Thiên Tân Thiên Tân 10792
14 Đại học Nông nghiệp Thiên Tân
Trường Nông nghiệp
N/A
329 Thiên Tân Thiên Tân 10061 Chi tiết
15 Đại học Sư phạm kỹ thuật nghề Thiên Tân
Trường Sư phạm
N/A
344 Thiên Tân Thiên Tân 10066
16 Đại học Thương mại Thiên Tân
Trường Tài chính
N/A
364 Thiên Tân Thiên Tân 10069
17 Học viện Âm nhạc Thiên Tân
Trường Nghệ thuật
N/A
379 Thiên Tân Thiên Tân 10072
18 Đại học Kĩ thuật Ứng dụng Trung Đức Thiên Tân
Trường Kỹ thuật
N/A
379 Thiên Tân Thiên Tân 12105
19 Đại học Thể dục Thể thao Thiên Tân
Trường Thể thao
N/A
417 Thiên Tân Thiên Tân 10071
20 Học viện Mĩ thuật Thiên Tân
Trường Nghệ thuật
N/A
589 Thiên Tân Thiên Tân 10073
Article Tags:
Article Categories:
Danh sách · Khám phá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *