Danh-sach-cac-truong-tai-Bac-Kinh
19
Views

Bài viết này Riba sẽ chia sẻ với các bạn danh sách các trường tại Bắc Kinh, giúp các bạn có một nền móng thông tin vững chắc trước khi bước chân vào hành trình chinh phục ước mơ Du học Trung Quốc của chính mình vào mùa học bổng tới.

Danh sách các trường tại Bắc Kinh


danh-sach-cac-truong-tai-bac-kinh
Bắc Kinh

 

Logo Trường Rank Tỉnh Thành phố Mã Trường Chi tiết
Đại học Thanh Hoa
Trường Tổng hợp
一流大学A类/211/985
1 Bắc Kinh Bắc Kinh 10003
Đại học Bắc Kinh
Trường Tổng hợp
一流大学A类/211/985
2 Bắc Kinh Bắc Kinh 10001
Đại học Sư phạm Bắc Kinh
Trường Sư phạm
一流大学A类/211/985
13 Bắc Kinh Bắc Kinh 10027
Đại học Hàng không vũ trụ Bắc Kinh
Trường Kỹ thuật
一流大学A类/211/985
15 Bắc Kinh Bắc Kinh 10006
Học viện Ngoại giao
Trường Ngôn ngữ
一流学科
16 Bắc Kinh Bắc Kinh 10040
Đại học Nhân dân Trung Quốc
Trường Tổng hợp
一流大学A类/211/985
18 Bắc Kinh Bắc Kinh 10002
Đại học Công nghệ Bắc Kinh
Trường Kỹ thuật
一流大学A类/211/985
19 Bắc Kinh Bắc Kinh 10007
Học viện Điện ảnh Bắc Kinh
Trường Nghệ thuật
N/A
29 Bắc Kinh Bắc Kinh 10050
Đại học Khoa học Kỹ thuật Bắc Kinh
Trường Kỹ thuật
一流学科/211
33 Bắc Kinh Bắc Kinh 10008
Học viện Hý kịch Trung ương
Trường Nghệ thuật
一流学科
33 Bắc Kinh Bắc Kinh 10048
Học viện Âm nhạc Trung Quốc
Trường Nghệ thuật
一流学科
38 Bắc Kinh Bắc Kinh 10046
Đại học Giao thông Bắc Kinh
Trường Kỹ thuật
一流学科/211
40 Bắc Kinh Bắc Kinh 10004
Học viện Nghệ thuật Sân khấu Quốc gia Trung Quốc
Trường Nghệ thuật
N/A
43 Bắc Kinh Bắc Kinh 10049
Học viện Chính trị Thanh thiếu niên Trung Quốc
Trường
Chính pháp
45 Bắc Kinh Bắc Kinh 11625
Học viện Khiêu vũ Bắc Kinh
Trường Nghệ thuật
N/A
52 Bắc Kinh Bắc Kinh 10051
Đại học Bưu chính viễn thông Bắc Kinh
Trường Kỹ thuật
一流学科/211
54 Bắc Kinh Bắc Kinh 13901
Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh
Trường Ngôn ngữ
一流学科/211
54 Bắc Kinh Bắc Kinh 10030
Học viện Phụ nữ Trung Quốc
Trường Ngôn ngữ
N/A
56 Bắc Kinh Bắc Kinh 11149
Đại học Chính pháp Trung Quốc
Trường Chính pháp
一流学科/211
57 Bắc Kinh Bắc Kinh 10053
Đại học Dầu khí Trung Quốc (Bắc Kinh)
Trường Kỹ thuật
一流学科/211
58 Bắc Kinh Bắc Kinh 11414
Đại học Mở Quốc Gia 58 Bắc Kinh Bắc Kinh 51161
Đại học Công nghiệp Bắc kinh
Trường Kỹ thuật
一流学科/211
59 Bắc Kinh Bắc Kinh 10005
Đại học Công nghiệp Hóa chất Bắc Kinh
Trường Kỹ thuật
一流学科/211
62 Bắc Kinh Bắc Kinh 10010
Đại học địa chất Trung Quốc
Trường Kỹ thuật
一流学科/211
63 Bắc Kinh Bắc Kinh 11415
Đại học Khoáng nghiệp Trung Quốc
Trường Kỹ thuật
一流学科/211
69 Bắc Kinh Bắc Kinh 10290
Đại học Truyền thông Trung Quốc
Trường Ngôn ngữ
一流学科/211
70 Bắc Kinh Bắc Kinh 10033
Đại học Y Thủ đô
Trường Y dược
N/A
72 Bắc Kinh Bắc Kinh 10025
Đại học Lâm nghiệp Bắc Kinh
Trường Lâm nghiệp
一流学科/211
74 Bắc Kinh Bắc Kinh 10022
Đại học Dân Tộc Trung Ương
Trường Dân tộc
一流大学A类/211/985
79 Bắc Kinh Bắc Kinh 10052
Đại học Điện lực Hoa Bắc
Trường Kỹ thuật
一流学科/211
80 Bắc Kinh Bắc Kinh 10079
Đại học Sư phạm Thủ đô
Trường Sư phạm
一流学科
85 Bắc Kinh Bắc Kinh 13629
Đại học Viện khoa học Trung Quốc
Trường Tổng hợp
一流学科
85 Bắc Kinh Bắc Kinh 14430
Đại học Trung y dược Bắc Kinh
Trường Y dược
一流学科/211
93 Bắc Kinh Bắc Kinh 10026
Đại học Tài chính Kinh tế Trung ương
Trường Tài chính
一流学科/211
94 Bắc Kinh Bắc Kinh 10034
Đại học Kinh tế và Thương mại Thủ đô
Trường Tài chính
N/A
121 Bắc Kinh Bắc Kinh 10038
Đại học Kiến trúc Bắc Kinh
Trường Kỹ thuật
N/A
125 Bắc Kinh Bắc Kinh 10016
Đại học Công nghiệp Phương Bắc
Trường Kỹ thuật
N/A
158 Bắc Kinh Bắc Kinh 10009
Đại học Công thương Bắc Kinh
Trường Tài chính
N/A
164 Bắc Kinh Bắc Kinh 10011
Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh
Trường Ngôn ngữ
N/A
167 Bắc Kinh Bắc Kinh 10032
Học viện Âm nhạc Trung ương 175 Bắc Kinh Bắc Kinh 10045

 

Article Categories:
Danh sách · Khám phá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *