Danh sách các trường có Học bổng Khổng Tử loại A 2022
57
Views

Danh sách các trường có Học bổng Khổng Tử loại A 2022


danh-sach-cac-truong-co-hoc-bong-khong-tu-loai-a-2022

Dưới đây là danh sách các trường có học bổng Khổng Tử loại A 2022 được công bố chính thức bởi Hanban.

Các bạn apply học bổng Khổng Tử năm nay chú ý kiểm tra trước khi đưa ra quyết định nhé ^^!

Xem thêm:

Mẹo: Ấn Ctrl + F sau đó nhập tên trường muốn tìm để tra cứu cho nhanh nhé ^^!

 

对外经济贸易大学

STT Trường Tiến tu sinh Đại học Thạc sĩ Tiến sĩ
1 安徽大学  
2 安徽师范大学      
3 北京大学  
4 北京第二外国语大学    
5 北京工业大学    
6 北京航空航天大学      
7 北京交通大学      
8 北京理工大学    
9 北京师范大学 ★(珠海校区)
10 北京体育大学      
11 北京外国语大学  
12 北京语言大学  
13 北京中医药大学      
14 北京教育学院      
15 北华大学      
16 北京科技大学      
17 北京邮电大学      
18 北京联合大学      
19 渤海大学  
20 长春大学    
21 长春理工大学      
22 长春师范大学      
23 长沙理工大学      
24 成都大学      
25 重庆大学  
26 重庆交通大学    
27 重庆师范大学  
28 大连大学    
29 大连理工大学    
30 大连外国语大学  
31 大理大学      
32 电子科技大学      
33 东北财经大学    
34 东北大学      
35 东北师范大学
36 东华大学      
37 东南大学    
38 福建师范大学  
39 复旦大学    
40 赣南师范大学    
41 广东外语外贸大学  
42 广西大学  
43 广西民族大学    
44 广西师范大学  
45 贵州大学      
46 贵州财经大学      
47 国家开放大学      
48 北京国际汉语研修学院      
49 哈尔滨工程大学    
50 哈尔滨师范大学  
51 海南大学      
52 海南师范大学  
53 杭州师范大学    
54 河北大学  
55 河北对外经贸职业学院      
56 河北经贸大学    
57 河北师范大学  
58 河南大学    
59 黑河学院    
60 黑龙江大学      
61 黑龙江中医药大学      
62 红河学院      
63 湖北大学    
64 湖南大学      
65 湖南师范大学  
66 湖南中医药大学      
67 湖北师范大学      
68 湖州师范学院      
69 华北电力大学      
70 华东师范大学
71 华南理工大学    
72 华南师范大学  
73 华侨大学  
74 华中科技大学  
75 华中师范大学
76 华东理工大学      
77 华北水利水电大学      
78 华北理工大学      
79 吉林大学  
80 吉林外国语大学  
81 济南大学  
82 暨南大学  
83 江苏大学  
84 江苏师范大学  
85 江西师范大学  
86 江西中医药大学      
87 江南大学      
88 江西理工大学      
89 江西科技师范大学      
90 江西财经大学      
91 九江学院      
92 昆明理工大学      
93 兰州大学  
94 兰州财经大学      
95 兰州交通大学      
96 兰州理工大学      
97 辽宁大学      
98 辽宁师范大学
99 辽宁中医药大学      
100 聊城大学    
101 辽东学院      
102 临沂大学      
103 鲁东大学  
104 南昌大学      
105 南京大学  
106 南京工业大学    
107 南京师范大学
108 南京信息工程大学  
109 南京中医药大学      
110 南开大学  
111 内蒙古大学      
112 内蒙古师范大学二连浩特国际学院    
113 宁波大学    
114 宁夏大学      
115 青岛大学    
116 清华大学      
117 曲阜师范大学
118 三峡大学  
119 山东大学  
120 山东师范大学  
121 陕西师范大学  
122 山西大学      
123 上海大学  
124 上海交通大学    
125 上海师范大学    
126 上海外国语大学  
127 上海中医药大学      
128 上海财经大学    
129 上海对外经贸大学      
130 沈阳理工大学      
131 沈阳师范大学  
132 沈阳建筑大学      
133 深圳大学      
134 石河子大学      
135 首都经济贸易大学      
136 首都师范大学
137 四川大学    
138 四川师范大学
139 四川外国语大学  
140 苏州大学      
141 太原理工大学      
142 天津大学    
143 天津理工大学      
144 天津师范大学
145 天津外国语大学  
146 天津职业技术师范大学    
147 天津中医药大学    
148 天津财经大学      
149 天津科技大学    
150 同济大学    
151    
152 温州大学      
153 温州医科大学      
154 武汉大学  
155 西安交通大学      
156 西安外国语大学  
157 西北大学  
158 西北师范大学
159 西南大学
160 西南林业大学    
161 西安电子科技大学      
162 西南财经大学    
163 西安建筑科技大学      
164 西华大学      
165 厦门大学    
166 湘潭大学      
167 新疆财经大学  
168 新疆大学    
169 新疆师范大学  
170 新疆农业大学      
171 燕山大学    
172 延边大学      
173 扬州大学
174 云南大学    
175 云南师范大学
176 浙江大学  
177 浙江工商大学      
178 浙江工业大学      
179 浙江科技学院    
180 浙江农林大学      
181 浙江师范大学
182 浙江中医药大学      
183 郑州大学  
184 郑州航空工业管理学院      
185 中国传媒大学  
186 中国海洋大学    
187 中国青年政治学院      
188 中国人民大学    
189 中国石油大学(北京)      
190 中南民族大学  
191 中山大学      
192 中央财经大学    
193 中央民族大学  
194 中国政法大学    
195 中国地质大学(武汉)      
196 中国石油大学(华东)    
197 中国戏曲学院      
198 中南财经政法大学      
199 中央音乐学院      
200 中南大学      

 

Danh sách các trường có Học bổng Khổng Tử loại A hệ 1 năm tiếng

 

STT Trường Bồi dưỡng Giáo dục HN Triết học Văn học HN Lịch sử
1 北京大学 v v v v v
2 北京航空航天大学 v v v v v
3 北京交通大学 v v v v v
4 北京师范大学 v v v v v
5 北京体育大学 v v v v v
6 北京外国语大学 v v v v v
7 北京语言大学 v v v v v
8 大连理工大学 v v v v v
9 东北师范大学 v v v v v
10 复旦大学 v v v v v
11 湖南大学 v v v v v
12 华北电力大学 v v v v v
13 华东师范大学 v v v v v
14 华南理工大学 v v v v v
15 华侨大学 v v v v v
16 华中科技大学 v v v v v
17 华中师范大学 v v v v v
18 吉林大学 v v v v v
19 兰州大学 v v v v v
20 南京大学 v v v v v
21 南开大学 v v v v v
22 厦门大学 v v v v v
23 山东大学 v v v v v
24 上海交通大学 v v v v v
25 上海外国语大学 v v v v v
26 四川大学 v v v v v
27 天津大学 v v v v v
28 同济大学 v v v v v
29 西安交通大学 v v v v v
30 西南大学 v v v v v
31 浙江大学 v v v v v
32 中国传媒大学 v v v v v
33 中国海洋大学 v v v v v
34 中国人民大学 v v v v v
35 中南民族大学 v v v v v
36 重庆大学 v v v v v
37 安徽大学 v v v v v
38 北京第二外国语大学 v v v v v
39 北京工业大学 v v v v v
40 首都经济贸易大学 v v v v v
41 首都师范大学 v v v v v
42 河北师范大学 v v v v v
43 燕山大学 v v v v v
44 内蒙古大学 v v v v v
45 长春大学 v v v v v
46 长春理工大学 v v v v v
47 哈尔滨师范大学 v v v v v
48 黑河学院 v v v v v
49 黑龙江大学 v v v v v
50 华南师范大学 v v v v v
51 大连外国语大学 v v v v v
52 辽宁大学 v v v v v
53 辽宁师范大学 v v v v v
54 沈阳理工大学 v v v v v
55 沈阳师范大学 v v v v v
56 渤海大学 v v v v v
57 广西大学 v v v v v
58 广西民族大学 v v v v v
59 广西师范大学 v v v v v
60 福建师范大学 v v v v v
61 贵州大学 v v v v v
62 杭州师范大学 v v v v v
63 宁波大学 v v v v v
64 浙江工业大学 v v v v v
65 浙江科技学院 v v v v v
66 浙江师范大学 v v v v v
67 温州大学 v v v v v
68 温州医科大学 v v v v v
69 河南大学 v v v v v
70 郑州大学 v v v v v
71 湖北大学 v v v v v
72 湖南师范大学 v v v v v
73 长沙理工大学 v v v v v
74 江西师范大学 v v v v v
75 九江学院 v v v v v
76 南昌大学 v v v v v
77 江苏大学 v v v v v
78 南京师范大学 v v v v v
79 南京信息工程大学 v v v v v
80 南京中医药大学 v v v v v
81 苏州大学 v v v v v
82 江苏师范大学 v v v v v
83 扬州大学 v v v v v
84 青岛大学 v v v v v
85 曲阜师范大学 v v v v v
86 山东师范大学 v v v v v
87 鲁东大学 v v v v v
88 聊城大学 v v v v v
89 太原理工大学 v v v v v
90 西安外国语大学 v v v v v
91 西北大学 v v v v v
92 上海大学 v v v v v
93 上海师范大学 v v v v v
94 四川外国语大学 v v v v v
95 重庆交通大学 v v v v v
96 重庆师范大学 v v v v v
97 天津理工大学 v v v v v
98 天津师范大学 v v v v v
99 天津外国语大学 v v v v v
100 天津职业技术师范大学 v v v v v
101 天津中医药大学 v v v v v
102 西北师范大学 v v v v v
103 西南林业大学 v v v v v
104 云南师范大学 v v v v v
105 新疆大学 v v v v v
106 新疆师范大学 v v v v v
107 石河子大学 v v v v v
108 长春师范大学 v v v v v
109 四川师范大学 v v v v v
110 新疆财经大学 v v v v v
111 对外经济贸易大学 v v v v v
112 济南大学 v v v v v
113 宁夏大学 v v v v v
114 中国石油大学(北京 v v v v v
115 东南大学 v v v v v
116 安徽师范大学 v v v v v
117 赣南师范大学 v v v v v
118 广东外语外贸大学 v v v v v
119 哈尔滨工程大学 v v v v v
120 暨南大学 v v v v v
121 中央民族大学 v v v v v
122 河北大学 v v v v v
123 北京理工大学 v v v v v
124 东北财经大学 v v v v v
125 河北对外经贸职业学院 v v v v v
126 海南师范大学 v v v v v
127 海南大学 v v v v v
128 北京教育学院 v v v v v
129 河北经贸大学 v v v v v
130 云南大学 v v v v v
131 中国青年政治学院 v v v v v
132 东华大学 v v v v v
133 浙江农林大学 v v v v v
134 大连大学 v v v v v
135 湘潭大学 v v v v v
136 武汉大学 v v v v v
137 东北大学 v v v v v
138 江西中医药大学 v v v v v
139 郑州航空工业管理学院 v v v v v
140 中央财经大学 v v v v v
141 吉林外国语大学 v v v v v
142 内蒙古师范大学二连浩特国际学院 v v v v v
143 北京中医药大学 v v v v v
144 辽宁中医药大学 v v v v v
145 南京工业大学 v v v v v
146 陕西师范大学 v v v v v
147 浙江工商大学 v v v v v
148 上海中医药大学 v v v v v
149 江西理工大学 v v v   v
150 新疆农业大学 v v v v v
151 红河学院 v v v v v
152 西安电子科技大学 v v v v v
153 湖南中医药大学 v v v v v
154 中国政法大学 v v v v v
155 临沂大学 v v v v v
156 西安建筑科技大学 v v Không v v
157 浙江中医药大学 v v Không v v
158 江西科技师范大学 v v v v v
159 湖州师范学院 v v v v v
160 湖北师范大学 v v v v v
161 中央音乐学院 v v v v v
162 沈阳建筑大学 v v v v v
163 贵州财经大学 v v v v v
164 北京国际汉语研修学院 v v v v Không
165 中南财经政法大学 v v v v v
166 延边大学 v v v v v
167 黑龙江中医药大学 v v Không v v
168 国家开放大学 v Không v v v
169 大理大学 v v Không v v
170 北京科技大学 v v Không v v
171 北华大学 v v v v v
172 成都大学 v v v v v
173 中国戏曲学院 v v v v v
174 天津科技大学 v v Không v v
175 天津财经大学 v v Không v v
176 上海对外经贸大学 v v Không v v
177 山西大学 v v Không v v
178 昆明理工大学 v v Không v v
179 中国石油大学(华东 v v v v v
180 中国地质大学(武汉 v v v v v
181 西南财经大学 v v v v v
182 上海财经大学 v v v v v
183 清华大学 v v Không v v
184 江南大学 v v Không v v
185 电子科技大学 v v v v v
186 江西财经大学 v v v v v
187 北京邮电大学 v v v v v
188 北京联合大学 v v v v v
189 中南大学 v v v v v
190 三峡大学 v v v v v
191 西华大学 v v v v v
192 华东理工大学 v v v v v
193 辽东学院 v v v v v
194 华北水利水电大学 v v v v v
195 华北理工大学 v v v v v

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *