Hồ sơ Apply học bổng Trung Quốc đóng vai trò quan trọng hàng đầu vì thế hãy dành thời gian chuẩn bị một cách chu đáo để đạt được kết quả Apply tốt nhất. Hãy tham khảo dịch vụ dịch thuật công chứng của Riba để có một bộ hồ sơ chuẩn chỉnh nhất!

Trusted by the best companies in the world

Bản dịch thuật
Tờ hiệu đính
Bản sao

Một bộ dịch thuật công chứng luôn bao gồm 3 loại phí:

 1. Phí dịch thuật: 50.000đ/trang gốc
 2. Phí hiệu đính: 30.000VNĐ/trang gốc.
 3. Phí dấu công chứng: 70.000/dấu công chứng

Lưu ý

 1. Phí dịch thuật chỉ mất 1 lần duy nhất
 2. Phí hiệu đính sẽ được tính theo số lần công chứng, vì thế hãy xác định chính xác số bản cần công chứng để hoàn thành trong 1 lần duy nhất.

Công thức tính thành tiền:

Số trang gốc x (50.000đ + 30.000đ) + Tổng Số bản cần lấy x 70.000đ

Trong đó:

 1. Số trang gốc là tổng các trang của tất cả loại giấy tờ cần công chứng
 2. Tổng số bản được hiểu theo công thức:
  Loại giấy tờ A x Số bản cần lấy + Loại giấy tờ B x số bản cần lấy +…..

– Ví dụ: Dịch công chứng 1 bộ hồ sơ bao gồm:

 1. Bằng tốt nghiệp 1 trang, lấy 1 bản
 2. Học bạ 8 trang, lấy 2 bản
 3. Xác nhận nhân sự 1 trang, lấy 5 bản

– Chi phí dịch công chứng sẽ là: 10 trang x (50.000 + 30.000) + 8 bản x 70.000 = 1.360.000đ